خطر صهیونیزم بین المللی


قرآن جاویدان در آیات بسیاری، یهود را به شدت مورد نكوهش قرار می دهد. تكرار نكوهش یهود و هشدارهای جدی دربارة ایشان نشاندهندة خطر آنها برای اسلام، مسلمانان و كل بشریت است . (لَتَجِدنَّ اَ شد النّاس عداوتاً للَّذین امنوا الیهود والّذینَ أ شرَکوا ... ) رد پای یهود در تشكیل حزب نفاق و حذف وصی رسمی پیامبر اسلام(ص) از صحنه حكومت و سرانجام به قدرت رسانیدن بنی امیه كه ابزار كامل اجرای سیاستهای ایشان بودند به روشنی پیداست. 
البته چنان كه اشاره شد، قرآن در مورد صالحان یهود می فرماید : ( از قوم موسی گروهی هستند كه به حق راه می نمایند و به عدالت رفتار می كنند) یهودیان و خاخام های متدین همواره با بدعت صهیونیزم مبارزه كرده اند و امروز نیز شاهد هستیم كه در جای جای جهان در تجمعاتی كه علیه جنایات صهیونیزم جهانی، این دشمن فاجعه آفرین بشریت بر پا می گردد حضور فعال داشته و اعلام می كنند كه اصول فرقة نوظهور صهیونیزم كه ماسك یهودیت را بر چهره زده است مغایر با آموزه های دین یهود بوده و تشكیل دولت اسرائیل كاملاً مغایر با تورات است چرا كه تورات تصریح می كند كه بر یهود حرام است كه تا پیش از ظهور منجی خود صاحب حكومت و سرزمین گردند   یهودیان اصیل اعتقاد دارند كه آنها تا پیش از ظهور مسیح و رسیدن به درجة عالی طهارت و اخلاص نمی توانند وارد مسجدالاقصی شوند و آنها باید در طول این دورة انتظار، در هر كجا كه زندگی می كنند نمونه های نیكی و پاكی باشند. بانیان اندیشة صهیونیزم چون هرتزل از دین متنفّر بودند. یعقوب شیف رهبر كمیتة یهودیان آمریكا چند سال پس از تشكیل سازمان صهیونیزم در مورد وضعیت اعتقادی پیشگامان این جنبش می گوید ( اگر بگویم 50 تا 80 درصد كسانی كه به ملیّون یهود معروفند بی دین و منكر خدا بوده و اكثر زعمای نهضت ملّی یهود علاقه و توجهی به مذهب ندارند اشتباه نكرده ام ) در تجمع اعتراض آمیز سالگرد تهاجم به نوار غزّه، یهودیان اعلام كردند كه : ( صهیونیستها نه تنها دشمن مسلمانان و مسیحیان بلكه دشمن اصلی یهودیان هستند )  نخبگان صهیونیزم با سیطرة خود بر اقتصاد اروپا و آمریكای شمالی سكاّن هدایت سیاستهای این دو قطب را در دست گرفته و بخش عمده ای از اقتصاد جهان را تحت كنترل دارند. از آن رو كه صهیونیستها بیش از 85 درصد رسانه های جهان را نیز در اختیار دارند  ملل غرب از سلطة سرمایه داران صهیونیست بر دولتهایشان غافل بوده و واژة صهیونیزم از واژگان ممنوعه در رسانه های این جوامع محسوب می گردد.  دولتمردان غرب كاملاً تحت نفوذ و اختیار سیستم اختاپوسی صهیونیزم بوده و جوانان كشورهای خود را به اشارة این صاحبان سرمایه در قالب نیروهای ناتو یا ارتش دولتهای انگلوساكسون برای حفظ منافع نامشروع ایشان به كام مرگ می فرستند.
لازم به ذكر است كه یكی از مهمترین اصولی كه سران صهیونیزم بین المللی در پیگیری اهداف خود در قرن معاصر به كار گرفته اند اصل پنهان كاری است.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 17 تیر 1395    | توسط: 313 rahro    | طبقه بندی: یهودشناسی،     |
نظر دهید()