رومیان و نقش آنان در زمان ظهور


منظور از روم در روایات مربوط به آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی (ع ) ، ملل اروپائی و قرنهای اخیر ، گسترش آنان در امریکا می باشد ، که فرزندان روم و وارثان امپراطوری تاریخی رومیان هستند . گاهی گفته می شود : رومیانی که خداوند متعال سوره ای درباره آنان نازل فرموده و پیامبر (ص ) و مسلمانان بعدها با آنان پیکار نمودند ، غیر از اینان هستند . زیرا آنان بیزانس ها بودند که پایتخت آنان ابتدا شهر ((رم )) در ایتالیا و سپس شهر قسطنطنیه گردید تا اینکه مسلمانان حدود 500 سال پیش آن را فتح نموده و ((اسلامبول )) نامیدند و مردم آن را استانبول تلفظ نمودند . پاسخ : صحیح است که رومیان هنگام نزول سوره مبارکه روم و صدور روایات درباره آنان که از طرفداران امپراطوری روم یا بیزانس (معروف ) بودند . امام غربی های امروز افرادی غیر آنها نیستند ، بلکه ادامه سیاست و تمدن آنها به حساب آمد و بخشی از آنان شمرده می شوند . . و ملتهای فرانسه و بریتانیا و آلمان و غیر آن ، از لحاظ فرهنگ و سیاست و دین ، ارکان حقیقی امپراطوری روم می باشند . و این که آنها در آن زمان مناطق تحت نفوذ روم و (مستعمرات آن ) نامیده می شدند ، این حقیقت را نفی نمی کند . بلکه سرداران بیزانس رومی خود به مدت 2 هزار سال پایتخت شان رم و قسطنطنیه بود در حالی که همه آنان از نژاد ایتالیائی و ریشه واحدی نبودند ، بلکه از ریشه و نژادهای متعدد اروپائی بودند و بعد از آنکه یونان جزئی از امپراطوری روم گردید ، گاهی در میان آنان یونانیان نیز بچشم می خوردند . و شاید به همین دلیل باشد که وقتی امپراطوری تقلیدی روم به ضعف گرائید و در قسطنطنیه و پیرامون آن محدود گردید و در محاصره دریائی از ملتهای مسلمان قرار گرفت ، اروپائیان به ادعای میراث خواری به پا خاسته ، وعده ای از سران کشور آلمان و غیر آن را ، قیصر (سزار) نامیدند .


 این نوع تغییر و تحول در امپراطوری ها و دولتها امری طبیعی است ، چرا که حکومت از کشوری به کشور دیگر و از ملتی به ملت دیگر انتقال می یابد ، و این با باقی ماندن نام و خصوصیتهای اصلی آن منافات ندارد . بنابراین ، روایات شریفه ای که از آینده رومیان یا به تعبیر عرب ها ((بنی اصفر))( زرد پوستان ) خبر می دهد ، مرادشان فقط رومیان بیزانس ایتالیائی ، منهایملل و قبیله های فرنگی و سایر قبایل وابسته به آنها نیست . به همین دلیل مسلمانان در کتابهای تاریخی خود از آنها به رومیان و گاهی فرنگیها تعبیر می کنند امام در عین حال به همه آنها رومی گفته ، و آن را به صورت ((اءروام )) جمع می بندند . علاوه بر آن ، آنچه از سوره مبارکه روم ، آیات 31 و 32 و سوره کهف آیه های 12 و 21 و غیر آن درباره شرك آنان نسبت به خداوند متعال و احزاب و پیروان آنها استفاده می شود این است که مراد از آنان ملتها و احزاب مدعی پیروی از حضرت مسیح علیه السلام می باشند . و روشن است که رهبری ملتهای مسیحی به دست رومیان ایتالیائی و قسطنطنیه بوده سپس غربیها از آنان به ارث برده اند . نام روم در بسیاری از روایات زمان ظهور آمده از جمله روایات مربوط به فتنه و آشوب و تسلط آنان بر مسلمانان ، که قبلا گذشت . و روایات دیگری درباره حرکت ناوگانهای جنگی آنها به سواحل سرزمین های عربی ، اندکی پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام ، وجود دارد . از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند : ((وقتی که در سرزمین شام بلوایی را مشاهده نمودی ، پس مرگ است و مردن ، تا آنکه غربیان به تحرك آمده و روانه سرزمینهای عربی گردند . که حوادثی بین آنان رخ خواهد داد . ))  و فتنه و آشوب شام در روایات مربوط به زمان ظهور به مرحله کشمکشهائی که در سرزمین شام بعد از آشوب و استیلای اجانب بر امت اسلامی واقع می شود اطلاق می گردد . . به این معنی که ((بنی اصفر)) ((غربیها)) خود را ناگزیر از دخالت مستقیم نظامی می بینند ، بعد از آن که به واسطه پایداری مردم آن سامان و امواج سیاسی موجود و درگیر آن ، از تسلط بر منطقه پیرامون فلسطین ناتوان گشته و دخالت نظامی آنها در آینده با مقاومت مسلمانان کشورهای عربی مواجه خواهد شد .


 از امیر مؤ منان علیه السلام روایت شده که فرمود : ((در ماه رمضان به هنگام صبح از ناحیه مشرق ندا دهنده ای بانگ برمی آورد که : ای اهل ایمان گردهم آیید و از ناحیه مغرب پس از ناپدید شدن شفق ، ندا کننده ای ندا سر دهد : ای اهل باطل گرد هم جمع شوید . . . و رومیان به ساحل دریا نزدیک غار اصحاب کهف روی آورده و خداوند آن جوانان را با سگ شان از غارشان برمی انگیزد ، در بین آنان دو مرد بنام ملیخا ، و خملاها بوده که این دو تسلیم اوامر حضرت قائم علیه السلام خواهند بود . )) و شاید این جنبش نظامی ادامه حرکت گذشته و یا همان حرکت باشد ، و روایت گویای این است که آن جریان نزدیک حرکت ظهور آن حضرت خواهد بود که چرا که حوادث ، پی در پی و به دنبال ندای آسمانی در ماه رمضان بوجود آمده و تا محرم ادامه می یابد ، و ظهور آن بزرگوار در شب دهم و روز دهم ماه محرم به وقوع می پیوندد . از برخی روایات چنین استفاده می شود که نیروهای غربی آهنگ سرزمین شام کرده و در عکا و صور ، و طبق این روایت نزدیک غار اصحاب کهف ، یعنی در انطاکیه از ناحیه ساحل سوریه ترکیه ، فرود می آیند . درباره جوانان اصحاب کهف روایاتی وارد شده که خداوند متعال آنان را در آخرالزمان ظاهر می نماید تا برای مردم علامت و نشانه ای بوده ، و از یاران حضرت مهدی علیه السلام باشند و ما آن را در بحث پیرامون ، یاران آن حضرت یاد خواهیم کرد . فلسفه ظاهر شدن آنان به هنگام فرود آمدن نیروهای غربی در آن برهه حساس ، این است که معجزه ای خصوصا برای مسیحیان باشند ، زیرا طبق نقل روایات یاران حضرت مهدی علیه السلام نسخه های اصلی تورات و انجیل را از غار انطاکیه بیرون آورده و به وسیله آن با رومی ها و یهودیان به بحث و گفتگو می پردازند ، احتمال دارد این غار ، همان غار معروف اصحاب کهف و یا غار دیگری باشد . به نقل از جابر جعفی ، امام باقر علیه السلام که فرمودند : ((شورشیان روم بزودی روی آورده و در رمله فرود می آیند ، ای جابر : در آن سال ، در سراسر زمین از ناحیه غرب اختلاف فراوان وجود دارد . )) البته ممکن است این شورشگران ، مزدوران غربی ، داوطلبان نبرد با یهود باشند که به همین منظور در رمله فلسطین فرود می آیند ، و ظاهرا مراد از اختلاف مذکور در روایت از ناحیه مغرب زمین و یا غرب ، همان غرب سرزمینهای اسلامی باشد ، چرا که بعد از آن بیان می کند که اولین حادثه ای که به شام یم رسد خراب شدن آن است و احتمالا خرابی آنجا به سبب غربی ها باشد . و آنچه را که در این زمینه قابل توجه است ، مطالبی است که از اهل بیت علیهم السلام ، در تفسیر اوائل سوره مبارکه روم وارد شده است . ((سوگند به این حروف (الف ، لام ، میم ) رومیان غالب گردیدند ، در نزدیک ترین سرزمین و اینان بعد از مغلوب شدن به زودی غالب می گردند ، در اندك سالی اءمر از آن خداوند است از پیش و آینده و آن روز ایمان آورندگان به یاری خدا چنین شاد می گردند هم اوست که هر کسی را که خواهد یاری فرماید ، و اوست غالب و مهربان )) از امام باقر علیه السلام روایت شده که آن حضرت ((یاری خداوند را نسبت به مؤ منین )) در آیه شریفه ، به ظهور حضرت مهدی علیه السلام تفسیر نموده اند ، و گویا خداوند آن حضرت را
بر رومیان پیروز می گرداند . 


 از جمله روایات دیگر در این زمینه ، روایات مربوط به فرود آمدن حضرت عیسی علیه السلام و دعوت نمودن آن حضرت مسیحیان را به اسلام و پیروی از حضرت مهدی علیه السلام است که این فرموده خداوند را روشن می سازد : ((حضرت عیسی علیه السلام نشانه ای است از علامتهای قیامت )) ((همه اهل کتاب قبل از مردنش به او ایمان می آورند ، و او در روز رستاخیز گواه بر آنهاست )) یعنی آن بزرگوار یکی از علائم رستاخیز بوده و هنگامی که خداوند او را به دنیا فرود آورد ، تمام نصاری و یهود به او ایمان آورده و خود و معجزه هایش را قبل از آنکه از دنیا رحلت کند ، می بینند . و در روایت آمده است که عیسی علیه السلام بوسیله حضرت مهدی علیه السلام و معجزاتی که خداوند در اختیار او نهاده با رومیان بحث و مناظره می کند . آن حضرت پس از معجزه فرود آمدنش از آسمان ، در دگرگونی اوضاع سیاسی و شورانیدن ملتهای غربی بر ضد فرمانروایانشان ، نقش مهم و اساسی خواهد داشت. از جمله روایات مورد بحث ، احادیث مربوط به آتش بس میان مسلمانان و رومیان می باشد که حضرت ، قرارداد عدم تجاوز را با آنان امضاء خواهد نمود ، ظاهرا این پیمان بعد از نبرد بزرگ قدس است که در مثلث عکا قدس انطاکیه بین سپاه آن حضرت و لشکریان سفیانی با پشتیبانی یهود و رومیان رخ می دهد و بعد از پیروزی حضرت مهدی و ورودش به قدس و فرود آمدن حضرت عیسی علیه السلام خواهد بود . به نظر می رسد که حضرت مسیح علیه السلام در این درگیری و نبرد نقش وساطت و میانجی گری را بر عهده خواهد داشت ، که درباره آن سخن خواهیم گفت ، از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود : ((ای عوف ! پیش از رستاخیز شش حادثه را متذکر باش . . .
از جمله فتنه و آشوبی را که خانه ای از عرب خالی از آن فتنه نخواهد بود ، میان شما و بنی اصفر (غربیها) صلحی برقرار می گردد ، سپس با شما پیمان شکنی نموده ، و با هشتاد لشکر که هر یک متشکل از 12 هزار سرباز می باشد به شما حمله ور می شوند . )) همچنین از آن حضرت روایت شده که فرمودند : ((بین شما و رومیان چهار پیمان صلح بسته می شود ، که چهارمین آنها به دست مردی از خاندان هرقل است که چند سال (دو سال ) دوام خواهد یافت ، در این هنگام مردی از عبدالقیس به نام سؤ ددبن غیلان پرسید : در آن روز پیشوای مردم کیست ؟ حضرت فرمود : مهدی از فرزندانم .در برخی از روایات مدت پیمان نامه صلح هفت سال ذکر شده ، اما غربی ها تنها پس از دو سال عهدشکنی نموده و پیمان ) (( خود را با مسلمانان بر هم زده و با سپاهی که متشکل از قریب به یک میلیون سرباز می باشد با حمل 80 پرچم در سواحل فلسطین و سرزمین شام ، با مسلمانان درگیر می شوند . و در پی آن ، حضرت مهدی علیه السلام رهسپار فتح و آزادی اروپا و جهان غیر اسلام می گردد .


 دیگر روایات ارتباط سفیانی با رومیان و فرار هواداران وی پس از شکست او به طرف کشور روم ، و تعقیب آنان توسط یاران حضرت مهدی علیه السلام و بازگرداندن آنها را بیان می کند ، از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودند : ((زمانی که حضرت قائم علیه السلام قیام نماید ، سپاه خویش را به سوی بنی امیه (سفیانیان ) گسیل دارد آنها به سوی روم بگریزند ، به آنان می گویند تا به کیش ما در نیائید شما را راه نخواهیم داد ، آنها پذیرفته و رومیان آنان را وارد می کنند و آنگاه که یاران حضرت مهدی علیه السلام با رومیان مواجه می شوند ، آنها تقاضای صلح و امان می نمایند ، پیروان آن حضرت پاسخ می دهند که تا هم کیشان ما را آزاد نکنید به شما امان نخواهیم داد ، سپس آنها را آزاد نموده و به یاران حضرت باز می گردانند .روایات دیگری نشانگر این است که سفیانی دارای فرهنگی غربی بوده ، وی در کشور روم بسر می برد و سپس راهی منطقه شام می گردد و حرکت خود را از آنجا آغاز می کند ، چنانکه به بیان آن خواهیم پرداخت ، در کتاب غیبت طوسی (ره ) آمده است که : ((سفیانی که سر کرده قوم است از کشور روم به حرکت در آمده در حالی که چون مسیحیان صلیب به گردن دارد . ))  از جمله روایات ، احادیث آزادی سرزمین روم توسط حضرت مهدی علیه السلام و اسلام آوردن رومیان بدست آن حضرت است ، البته احتمال دارد این امر به دنبال شکستن پیمان صلح و حمله نظامی آنان به ساحل فلسطین و سرزمین شام و شکست خوردن آنها باشد ، چنانکه ممکن است این درگیری سخت ترین نبردهای روم با حضرت مهدی علیه السلام باشد که در پی آن گرایشی در بین ملتهای آنان نسبت به اسلام پیدا می شود . و در برخی از روایات ، آمده است که : ((با تکبیر ، هفتاد هزار تن از مسلمانان روم را فتح می نمایند . )) بعید نیست که سقوط این پایتخت غربی با تظاهرات غربی ها و تکبیر آنان در حالی که حضرت مهدی علیه السلام و یارانش آنان را همراهی می کنند ، انجام شود . از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند : ((آن گاه اهل روم بدست حضرت مهدی علیه السلام اسلام آورده و حضرت برای آنان مسجدی را بنا می کند سپس با جانشین قرار دادن یکی از یارانش در آنجا ، خود باز می گردد)) ظاهرا حضرت مسیح علیه السلام در دگرگونی ملتهای غرب نقش اساسی داشته ، و این امر در خلال دو سه سالی است که بین امام علیه السلام و غربیان پیمان صلح برقرار است ، و احتمالا حضرت عیسی علیه السلام در این برهه ، در غرب بسر برده و یا بیشتر حضور او در غرب خواهد بود . 

منبع : کتاب عصر ظهور (علامه کورانی)نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 شهریور 1393    | توسط: 313 rahro    | طبقه بندی: ظهور و آخرالزمان،     |
نظر دهید()