حوادث دوران ظهور (2)


با سپردن این دو شخصیت پرچم اسلام را به حضرت مهدی (ع ) ، با نیروهای خود در نهضت آن حضرت شرکت می نمایند . و شعیب بن صالح به سمت فرماندهی کل قوای حضرت مهدی (ع ) نائل می گردد . هم چنین روایات از حرکتی یاد می کند که در سوریه توسط ((عثمان سفیانی )) که از هواداران رومیان و هم پیمان با یهود است برپا شده و وی سوریه و اردن را یک پارچه در قلمرو حکومت خویش در می آورد . خروج سفیانی امری حتمی است که از آغاز تا انجام آن پانزده ماه به طول می انجامد . شش ماه آن را به جنگ و کشتار پرداخته و با به تصرف در آوردن پنج منطقه ، نه ماه کامل بر آن مناطق فرمانروائی می کند . طبق گفته روایات آن مناطق پنجگانه علاوه بر سوریه و اردن ، احتمالا لبنان را نیز در بر می گیرد . این وحدت نامیمونی است که توسط سفیانی در کشور شام به وجود می آید ، زیرا که هدف آن ایجاد یک خط دفاعی (عربی ) از اسرائیل ، و پایگاهی برای رویاروئی با ایرانیان و زمینه سازان حکومت حضرت مهدی (ع ) می باشد .


 از این رو سفیانی اقدام به اشغال و تصرف عراق نموده و نیروهای وی وارد عراق می گردند . او تعداد یکصد و سی هزار نیرو را به کوفه اعزام می نماید و آنها در محلی بنام ((روحاء)) و ((فاروق )) فرود می آیند ، آنگاه شصت هزار تن از آنان روانه کوفه شده و در محل مقبره حضرت هود (ع ) در نخیله منزل می کنند ، و گویا من سفیانی (و یا همراه و یار او) را می بینم که در کوفه و در زمینهای پهناور و سرسبز شما رحل اقامت افکند و منادی او بانگ برمی آورد که هر فردی سر شیعه علی را بیاورد هزار درهم به او داده می شود ، در این هنگام است که همسایه به همسایه اش حمله ور شده و می گوید این شخص از زمره آنان است . آنگاه سفیانی را به پرکردن خلاء سیاسی که در حجاز بوجود آمد وادار می نمایند و برای مبارزه و نابودی حکومت حضرت مهدی (ع ) که زبانزد مردم بوده و انتظار آغاز آن را از مکه دارند ، حکومت سفیانی را تقویت می نمایند . از این رو سفیانی سپاه خود را به حجاز گسیل داشته و نیروهایش با ورود به شهر مدینه در آنجا دست به فساد زده و سپس آهنگ مکه می نمایند ، جائی که حضرت مهدی (ع ) نهضت خویش را از آن مکان آغاز نموده است . پس از آن معجزه ای که پیامبر (ص ) در مورد سپاه سفیانی قبل از رسیدن به مکه وعده داه است ، یعنی فرو رفتن به زمین ، رخ خواهد داد . پناهنده ای به خانه خدا پناه می برد ، آنگاه سپاهی به سوی او فرستاده می شود ، همین که به بیابان مدینه می رسند در زمین فرو می روند . پس از آن سفیانی بعد از شکست از ایرانیان و یمنی ها در عراق ، و شکستی که در حجاز به دست حضرت مهدی (ع ) به واسطه معجزه فرو رفتن در زمین نصیب او می گردد ، عقب نشینی می کند و جهت رویاروئی با پیشروی امام (ع ) که با سپاه خویش راهی دمشق و قدس می باشد ، به جمع آوری و بازسازی نیروهای خود در داخل کشور شام می پردازد . روایات این نبرد را حماسه ای بزرگ دانسته که از عکا تا صور و انطاکیه در ساحل دریا ، و در داخل منطقه ، از دمشق تا طبریه و قدس امتداد می یابد . در این گیرودار خشم خداوند بر سفیانی و همدستان یهودی و رومی (غربی ) وی فرود آمده و پس از شکستی سخت و کوبنده ، سفیانی به اسارت در آمده و کشته می شود ، آنگاه حضرت مهدی (ع ) به همراهی مسلمانان وارد قدس می گردد .


منبع : کتاب عصر ظهور (علامه کورانی )
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 شهریور 1393    | توسط: 313 rahro    | طبقه بندی: ظهور و آخرالزمان،     |
نظر دهید()