نمونه ای از احكام بهاء در كتاب اقدس


بهاء در كتاب اقدس، نماز را نُه ركعت در سه وقت صبح و ظهر و شب قرار داده و قبلة بهائیان را شهر عكّاء محل تبعید خود تعیین كرده و می گوید خدا آنجا را محل طواف ملاء اعلی و محل اقبال مردم شهرهای بقاء و محل صدور امر برای سكّان ارض و سماء قرار داده. نماز جماعت باطل است. روزه را نوزده روز آخر ماه اسفند تعیین كرده كه نوروز عید فطرِ اهل بهاء باشد. حج بهائیان زیارت شهر عكّاء و قبر بهاء است. استماع موسیقی حلال است. هر بهائی كه خواست دیه ای بپردازد باید ثلث آن را به بیت العدل بدهد. نطفة مرد و زن پاك است، این رحمت خدا بر اهل بهاست! تمام اشیاء پاك است. از میان محارم تنها زن پدر حرام است. عمل شنیع لواط نیز بلااشكال است!

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 مرداد 1393    | توسط: 313 rahro    | طبقه بندی: بهائیت،     |
نظر دهید()